fbpx

Decemberben már beadható a nagydiverz

Írta: Barna Ferenc - 2021 november 30.

Szálláshely-fejlesztési tevékenységre lehet kérelmet beadni a vidéki térségben működő mikrovállalkozásoknak, őstermelőknek a novemberben megjelent felhívás alapján. A nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – vidéki turizmus fejlesztése című felhívás 50 milliárd forintos keretösszeggel és öt benyújtási időszakkal került meghirdetésre.

 

Nem játszik szerepet a gazdálkodók üzemmérete

„Ezúttal sem számít a gazdálkodók üzemmérete, tehát a STÉ-kalkulátorokat meg sem kell nyitnunk. A teljes árbevételen belül a mezőgazdasági árbevétel aránya minimum 50%-os mértéket el kell érjen a kérelembenyújtást megelőző, teljes lezárt évben” – segítenek eligazodni portálunknak a VP6-6.4.1-21. kódszámú pályázat kapcsán az A&T Pályázatmenedzsment Kft. munkatársai.

 

Falusi vendégház
A pályázatban választható tevékenységek például a szolgáltatás épületeinek bővítése (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • újonnan építendő szálláshely létesítése,
 • újonnan kialakítandó szálláshely létesítése (felújítás, bővítés),
 • meglévő szálláshely épületének fejlesztése/bővítése új épülettel.

 

Választható tevékenységek:

 • Kiegészítő turisztikai szolgáltatásokhoz épület építése/bővítése, eszközök beszerzése, továbbá infrastruktúra – út, járda, parkoló, kert – kialakítása (összesen max. 30 millió Ft támogatás).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológia az érintett épület tekintetében.
 • Berendezési tárgyak, bútorok a szálláshelyhez kapcsolódóan (berendezés, konyha, tálaló).
 • Számítástechnikai eszközök (max. 1 millió Ft támogatás).
 • Vagyonvédelem (kerítés, kamerarendszer).
 • Immateriális javak (max. 1 millió Ft támogatás).
 • Főzőkonyha, tálalókonyha, melegítőkonyha, étterem, étkező-helyiség építése, bővítése, felújítása szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

12 hónapja már a településlistában szereplő, vidéki térségi településen kell legyen vállalkozások esetében a székhely vagy telephely, őstermelők esetén pedig az állandó lakcím vagy tartózkodási hely.

 

A megvalósítási és fenntartási időszak, támogatási összeg

A többi Vidékfejlesztési Program (VP) beruházási jogcímből is ismerős 24 hónap itt is a megvalósítási időszak. Mérföldkövekből már legfeljebb csak 3 db tervezhető. A fenntartási időszak a már megszokott 5 év.

A támogatási összeg a korábbi 160 ezer euróról 100 millió Ft-ra emelkedett (idei árfolyamon ez majdnem 275 000 euró). A támogatás mértéke általánosan 50%, de ún. „Kedvezményezett” járásban 60%-ot, illetve „Fejlesztendő” járásokban 70%-ot igényelhetünk vissza az elszámolható költségek után.

A jogcímre szánt keretösszeg 50 milliárd Ft, kb. 800-1000 db kérelmet várnak.

 

Fontosabb szakmai elvárások a projektekkel kapcsolatban:

 • Az új szálláshelynek a fenntartási időszakban évente legalább 100 napos nyitvatartással kell üzemelnie.
 • Meglévő szálláshely-fejlesztés esetén a projekt eredményeként működő szálláshelyhez kapcsolódó vendégéjszakák számának a fenntartási időszak 1. lezárt üzleti évétől kezdődően annak végéig 10%-kal meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben mért értéket.
 • Falusi szálláshely esetén a FATOSZ által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány megszerzése szükséges.
 • Eleget kell tenni a 239/2009. (X.20.) Korm. rendeletben (A szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről) foglaltaknak.
 • Falusi szálláshely létesítésére a 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke) nem szereplő településeken, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken van lehetőség.

 

Fűszertartók
A diverzifikációs támogatás célja a mezőgazdasági termelők jövedelmezőségének biztosítása, akár a tevékenységi kör bővítésével (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Pontozási szempontok

A projekt megvalósítás helye alapján legfeljebb 25 pontot adnak, alkalmazott felvétele esetén a projektösszeghez kötötten legfeljebb 5 pont. Aki falusi szálláshelyet hoz létre, vagy azt fejleszt további 5 pontban részesül.

 

Az üzleti tervre összesen 65 pont szerezhető:

 • megalapozottság 30 pont (árbevétel, eredmény figyelembevétele; mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenység hogyan kapcsolódik a turizmushoz, turisztikai tevékenység előzménye, végzettség megléte; attrakciók a környéken és aktív turizmusra lehetőség; együttműködések);
 • fenntarthatóság 15 pont (turisztikai szolgáltatások részletezése);
 • innováció 10 pont (akadálymentesítés, megújuló energiaforrás);
 • költséghatékonyság 5 pont;
 • környezeti szempontok 5 pont (energia-, víztakarékos berendezések, hulladékok ártalmatlanítása, újrahasznosított anyagok alkalmazása).

100 pontból minimum 50 pont elérése szükséges, üzleti tervnél a minimum 30 pont.

 

Benyújtási időszakok:

 • 12.08-2021.12.22.
 • 01.12-2022.01.26.
 • 01.27-2022.02.10.
 • 03.23-2022.04.06.
 • 04.07-2022.04.21.

 

Ez a felhívás túléli-e az első kört?

„Az első szakaszt követően nem várható felfüggesztés. Az idei évben megjelent, több szakasszal nyitott pályázatok alapján nem következtethetünk erre. Az ún. átmeneti időszak felhívásai közül egyedül az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21) került felfüggesztésre a túligénylés miatt. Az ÉLIP komplex kerete 200 milliárd Ft volt, amit minimum 100 millió Ft – maximum 5 milliárd Ft támogatási igényű kérelmekkel 5 szakasz alatt (2021. augusztus 18-2021. november 12. között) kimerítettek az élelmiszeripari feldolgozást fejlesztő vállalatok, termelők. A többi nyitott, illetve már bezárult pályázatnál bevárták az utolsó szakaszt is a kérelmekkel” – mondta Szabó Adrienn pályázati szakértő, szaktanácsadó az öt benyújtási szakaszra utalva.

 

Szálláshely az Alföldön
A közelmúltban futott támogatások alapján az következtethető, hogy nem kerül felfüggesztésre a pályázat (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

A nagydiverzre benyújtásra kerülő kérelmekhez mellékelni szükséges:

 • 50%-os árbevételi arány igazolására cégek, egyéni vállalkozók esetén könyvvizsgálói igazolás vagy üzleti beszámoló, egyéb számviteli nyilvántartás. Őstermelők esetén: adóbevallás vagy adóbevallásra nem kötelezettek esetén értékesítési betétlap.
 • Őstermelők esetén lakcímkártya vagy hatósági bizonyítvány a 12 hónap igazolására.
 • Ingatlanhasználat jogosultságának igazolásai.
 • Napelemes rendszernél visszaigazolt igénybejelentő.
 • Építési normagyűjteményben nem szereplő tételekre 3 db árajánlat vagy 1 db kizárólagos ajánlat.
 • Már működő szálláshelyek fejlesztése esetén érvényes szálláshely-üzemeltetési engedély, előző évi vendégszámot hitelesen igazoló dokumentum.
 • Vízjogi engedélyköteles beruházásnál eljárás megindításának igazolása vagy vízjogi engedély.
 • Nem vízjogi engedélyköteles tevékenység esetén tervezői nyilatkozat vagy illetékes hatóság igazolása arról, hogy a beruházás nem vízjogi engedélyköteles.
 • Vízjogi beruházás esetén építészeti-műszaki tervdokumentáció.
 • Örökségvédelmi engedélyhez/bejelentéshez, építésügyi hatósági engedélyhez vagy az építési törvény szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenység esetén az önkormányzat településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntés vagy igazolás arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött.
 • 2018-2019-2020. évek SZJA/KATA bevallásai, őstermelő esetén értékesítési betétlapjai (családi gazdaság esetén minden tagra).
 • Turisztikai tevékenységhez kapcsolódó végzettségek, alkalmazott esetén munkaszerződés.
 • Együttműködési megállapodások.

 

Nem hiánypótoltatható!

 • Engedély- vagy bejelentésköteles építési tevékenység esetén az eljárás megindítását igazoló dokumentum, építési-műszaki tervdokumentáció.
 • Nem engedélyköteles tevékenység esetén építési-műszaki tervdokumentáció. Napelemnél ez kiváltható az áramszolgáltató által elfogadható, helyszínrajzzal kiegészített csatlakozási dokumentációval. Tervező nyilatkozata vagy illetékes hatóság igazolása arról, hogy nem építési, illetve szakági engedélyköteles a tevékenység.
 • Csak szereléssel járó tevékenység esetén technológiai leírás, helyszínrajz és vázrajz.

 

„A csatolandó dokumentumok esetében különös tekintettel kell eljárni a nem hiánypótoltatható dokumentumok esetén, melyek körén bővítettek” – hívja fel a figyelmet Dr. Torgyik Tímea agrár-és vidékfejlesztési szakjogász.

 

A felhívás célja a mezőgazdasági termelők tevékenységi körének bővítése a jövedelembiztonság érdekében. A pályázatnak vannak buktatói (nem hiánypótolható dokumentumok), megalapozott, jól összerakott üzleti terv…, mindenképpen érdemes az induláshoz szakemberek segítségét igénybe venni. Azonban fontos, hogy olyan pályázatírót keressünk, aki végig menedzseli a folyamatot: a számlázási és fenntartási szakaszban is aktív támogatást nyújt, ezzel a sikeres megvalósítást biztosítva.