Bezárás

Fontos pályázat: figyelj, jön a határidő!

Írta: Szerkesztőség - 2021 október 26.

Az Agrárminisztérium a „Megújuló vidék, megújuló agrárium” programjának második ütemében több kulcsfontosságú pályázatot hirdet meg kiemelkedő keretösszeggel, annak köszönhetően is, hogy a Magyar Kormány a korábbi uniós forrásokhoz képest jelentősen megemelt, 80%-os társfinanszírozást biztosít. Kiemelt cél a vidék gazdaság- és versenyképesség-növelésén túl a környezetkímélő és fenntartható gazdálkodási formák támogatása.

 

bála
Illusztráció: Horizont Média/archív, Kohout Zoltán

 

Ezek a legnépszerűbb támogatások

Az „agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” (AKG) és „ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, fenntartás” (ÖKO) intézkedések a Vidékfejlesztési Program legfajsúlyosabb és legnépszerűbb támogatásai közé tartoznak: ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően eddig közel 900 ezer hektáron valósult meg környezettudatos gazdálkodás (kb. 2/3-1/3 arányban). Az országosan több tízezer gazdálkodót érintő új kiírások keretösszege 400 milliárd forint: AKG-ra 360 milliárd, ÖKO-ra 40 milliárd forint jut a következő 3 éves kötelezettségvállalással érintett időszakban, ami meghaladja az előző tíz év forrásainak ilyen keretösszegét is! Az AKG/ÖKO felhívásoknál a gazdálkodók a környezet állapotának megőrzése és javítása, a környezeti terhelés csökkentése, a biodiverzitás megőrzése és a klímaváltozás elleni küzdelem céljainak elérése érdekében pályázhatnak önkéntes alapon, normatív, területalapon járó, vissza nem térítendő támogatásokra.

 

Cél, hogy minél többen!

További célkitűzés, hogy minél több gazdálkodó élhessen a támogatási lehetőséggel, és jelentősen növekedjen a programokba bevont eddigi területek aránya. Az előírások korábbi rendszere megmaradt, viszont a mostani felhívások több újdonságot is tartalmaznak: aktualizálták az egységköltségek mértékét, ennek köszönhetően megemelkedtek a kötelező és választható tevékenységek támogatási összegei minden tematikus előíráscsoportnál. Fontos szempont, hogy a támogatási időszak minden napjára kell hogy rendelkezzen a gazdálkodó jogszerű földhasználattal.

 

Nagy a választék

Az AKG-ban 16 tematikus előíráscsoportból lehet választani, attól függően, hogy milyen besorolású földhasználattal rendelkezik a pályázó. A horizontális vagy zonális besorolás csoportjai megkereshetőek a MEPAR böngészőben. A tematikus előíráscsoportokon belül vannak kötelezően megvalósítandó és választható előírások. Ilyenek például: a tápanyag-gazdálkodási terv készítése talajtani szakértő bevonásával, középmély lazítás, zöldtrágyázás, vetésszerkezeti és állatvédelmi vállalások.

Minden egyes plusz vállaláshoz támogatási összegek és pontok tartoznak. További többletpont kapható a minél nagyobb, célprogramba bevont területért, a nitrátérzékeny területek vagy NATURA 2000-es területekért, jogosult névjegyzéki szaktanácsadó alkalmazásáért, illetve állatállomány meglétéért.

 

termőföld

 

Öko-támogatás az áttérésre

Az ÖKO pályázatnál a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodást kell folytatni az átállás alatt lévő és átállt területek esetében is. Kötelező bejelentkezni tehát a tanúsító, ellenőrző szervezetek valamelyikéhez (pl. Biokontroll Hungária). A támogatási kérelem benyújtásánál többletpont kapható, ha a pályázó szerepelt már az ÖKO programban, ha alkalmaz névjegyzéki szaktanácsadót, illetve ha a programba minél több a bevinni kívánt területe.

Mindkét célprogram alapvető előírása a pontos adminisztráció és a jelentési kötelezettségeknek való megfelelés, melynek kiemelt feladata közé tartozik a gazdálkodási napló szakszerű vezetése és leadása. Fontos megjegyezni, hogy a pályázatok alapvető feltétele a jogszerű földhasználathoz igazított földmérés. Aki már részt vett a programokban, és nem változott a területe, annak a földmérési dokumentumait elfogadja az Irányító Hatóság, viszont az új területek vonatkozásában ez elkerülhetetlen. A gazdálkodói kiszámíthatóság növelése érdekében a támogatási kérelmek bírálatául szolgáló szempontrendszer és csatolandó dokumentumok listája valamelyest egyszerűsödött, a teljes pályázati felhívások a Széchenyi 2020 pályázati felületén elérhetőek. A 3 éves támogatási időszak (2022–2024) pályázatainak benyújtási határideje október 25–november 25. közé esik, és minden mezőgazdasági termelő számára elérhető.

 

Mielőbb kezdj hozzá – érdemes!

A pályázni kívánó termelőknek határozottan azt javasoljuk, hogy érdemes a lehető leghamarabb elkezdeni a támogatási kérelem beadásához szükséges ügyintézést, mert már országosan és Kalocsa környékén is kiemelkedő a részt venni szándékozó szereplők aránya. A könnyebb eligazodás érdekében érdemes kérni az agrárkamarai szaktanácsadók és a falugazdász-hálózat segítségét, valamint a Nemzeti Agrárkamara (NAK) tájékoztató kiadványokkal is segíti a termelőket.

 

Szigeti Tamás, agrárkamarai szaktanácsadó