Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2013 november 06.

I. Támogatás innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez

A bemutató üzem feladata
Az üzemi helyszínen szervezett bemutató, tájékoztató, konzultációs programok révén megismertetik a mezőgazdasági termelőkkel és erdőgazdálkodókkal azokat az innovatív technológiákat, fajtákat, környezetvédelmi, állatjóléti, gazdaságirányítási, szervezési, és marketing megoldásokat, amelyek elterjesztése növeli a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók versenyképességét, és a fenntartható fejlődés feltételeihez való alkalmazkodó-képességet.
Pályázati előfeltételek
A támogatásra való jogosultság egyik alapvető eleme, hogy a pályázó rendelkezzen a „Bemutató Üzem” címmel, melyet az Iránytó Hatóság (IH) ítélt oda – ennek elnyerésére az IH pályázati felhívást tett közzé. Az odaítélés feltétele, hogy a jelentkező:

 

 • a 2012-es évben legalább 4 Európai Méretegység (EUME) nagyságú gazdasággal rendelkező őstermelő, családi gazdaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, társas vállalkozás, termelői csoport, termelői és értékesítési szövetkezet, beszerzési és értékesítési szövetkezet, szociális szövetkezet, vagy
 • legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdaság, vagy
 • legalább 2 hektárral rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaság legyen,
 • és rendelkezzen MVH ügyfél-azonosítóval.
Ugyan a cím elnyeréséhez szükséges jelentkezési dokumentum benyújtására 2013. augusztus 12-26-ig volt lehetőség, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) tájékoztatása alapján a közeljövőben is lehetőség nyílhat erre.
Az IH jóváhagyása után lehet benyújtani egy projekttervet, melyet félévenként kell elkészíteni és tartalmazza az ezen időszakban megrendezésre kerülő bemutató programokat, azok idejét, illetve költségtervezetét.
A tervnek a 6 hónapos időszak alatt legalább 3 bemutató üzemi programot kell tartalmaznia. Benyújtási határideje
 • az első alkalommal a Bemutató Üzemi cím odaítéléséről szóló értesítés kézhezvételét követő 15. munkanap;
 • 2014. év második felére vonatkozva pedig 2014. január 31.
A projektterv jóváhagyása után lehet a vissza nem térítendő támogatásra pályázni a bemutató üzemi programok megvalósításához, a rendeletben meghatározott támogatható szakterületekre.

A támogatás igénybevételének feltételei

A legfontosabb tehát a már fentebb említett előfeltételek megléte: Bemutató Üzemi cím és jóváhagyott projektterv.
A pályázónak rendezett munkaügyi feltételekkel kell rendelkeznie, és nem állhat csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, adósságrendezés alatt, illetve más, a gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.
A bemutató programra vonatkozó feltétel, hogy legalább 10 és legfeljebb 25 fő résztvevő lehet, akik mezőgazdasági termelők, vagy erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók lehetnek.
A program minimális időtartalma 5 óra.
A támogatás összege
A támogatáshoz rendelt keretösszeg legfeljebb 2 milliárd forint.
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a.
A támogatás felső határa:
 • egy jogosult résztvevőre vonatkoztatva 88 euró, de legfeljebb 25.000 Ft,
 • egy bemutató üzemi programra vonatkoztatva 2.200 euró, de legfeljebb 625.000 Ft,
 • egy Bemutató Üzem részére 2015. január 31-ig 52.929 euró, de legfeljebb 15 millió Ft.
Elszámolható kiadások
A projekt során elszámolható kiadásnak minősül:
 • a szervező, előkészítő és marketing munka költségei;
 • a szaktanácsadói közreműködéssel kapcsolatos költségek;
 • a bemutató lebonyolításával kapcsolatos bérköltségek;
 • a bemutató tárgyáról a résztvevők számára készült, legalább 5 oldalas szakmai ismertető elkészítésének és sokszorosításának költsége;
 • és a bemutató lebonyolításával kapcsolatos dologi költségek.
A program megvalósítási helye
A bemutató programnak a Bemutató Üzem saját területén kell megvalósulnia.
A program időtartalmának 25%-ában a saját üzemi területen kívüli helyiség is igénybe vehető.
A művelet már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.
A kérelem benyújtása, bírálata
A támogatási kérelmet az MVH honlapján lévő formanyomtatványon, postai úton kell beküldeni az ügyfél székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségre.
Ezt 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig tehetjük meg.
A kérelmek elbírálása folyamatosan történik, beérkezési sorrend alapján.
Erdőgazdaság, illetve erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaság esetében a támogatás csekély összegű, de minimális támogatásnak minősül.
A bemutató üzemi programot a projektterv időszakának utolsó napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig meg kell valósítani.

II. Pályázati hírek, információk

 • Az előzetes információknak megfelelően a hét éves ciklus végéhez közeledve gyorsan döntések születtek a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése pályázat esetén. Az augusztus 15-től beadható támogatási kérelmek határozatainak kiküldését október második hetétől megkezdte az MVH. Hasonló a helyzet a támogatási értesítők postázásával kapcsolatban a júniusi LEADER jogcímek esetén is, itt október első hetében már tájékozódhattak az ügyfelek a pályázat kimenetelét érintően a Helyi Akciócsoportoknak köszönhetően.
 • Megjelent a 166/2013. (X. 8.) MVH közlemény a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
 • A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) november közepén meghirdeti az élelmiszeripari cégeknek azt a 6 milliárd forintos forgóeszközhitel-keretet, amelyből 6 éves futamidővel, 3 éves türelmi idő mellett 5-500 millió forint összegű hitelhez lehet jutni – mondta a vidékfejlesztési tárca agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára október 4-ei sajtótájékoztatón, Budapesten.
 • Megjelent a 161/2013. (IX. 27.) számú MVH közlemény az egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények módosításáról.
 • Megjelent a 162/2013. (IX.27.) számú MVH közlemény az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről. A támogatási kérelmeket október 1. – 31. között lehet benyújtani MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága, Feldolgozóipari és Halászati Beruházások Osztályához.
 • Megjelent a 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól. A közlemény kapcsán felhívja az ügyfelek figyelmét az MVH, hogy a támogatások utalásához szükséges ellenőrizni az ügyfél-nyilvántartási adatokat, kiemelten az elérhetőségi és a bankszámlaszám adatait. Fontos, hogy október 1-től új formanyomtatványok léptek életbe a különböző adatbejelentések vonatkozásában.
 • Október közepétől indul a területalapú támogatások előlegfizetése. Az Európai Bizottság döntése alapján 2013-ban a tagállamok felhatalmazást kaptak a területalapú támogatás előlegfizetésére. Magyarország idén október közepétől kezdi el az 50 százalékos előleg kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). A fennmaradó 50 százalékot 2014. június 30-ig utalja az MVH.
 • Várhatóan az év végéig újabb élelmiszeripari, állattenyésztési technológiafejlesztésre kiírt pályázatok nyílhatnak meg közölte Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára október 12-én az Erdőtelek határában fekvő Pintér-tanyán tartott vidékfejlesztési konferencián. Az államtitkár arról is beszélt, hogy bár jövőre új uniós fejlesztési ciklus kezdődik, 2014 még átmeneti év lesz, melynek során már a következő 7 éves periódus költségvetési keretének terhére, ám az eddigi jogcímek alapján igényelhetők a támogatások. Az új uniós tervezési időszak prioritásai között megtalálható a kormány agrárstratégiájában is kiemelten szereplő öntözés, kertészet, állattartás és élelmiszeripar technológiai fejlesztése és ezen ágazatok versenyképességének javítása.
 • Az Irányító Hatóság 282/2013. (X.16.) közleménye alapján előzetes tájékoztatást adott a várhatóan november elején megnyíló vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím vonatkozásában. A rendelet alapján négy célterület kerül megnyitásra: az első a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése, a második a szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése, a harmadik a többfunkciós szolgáltató központ kialakítása, fejlesztése, a negyedik pedig a hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztése. Támogatásra jogosultak az önkormányzatok, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka. A maximálisan igényelhető támogatás összege az első két célterület esetén 3,5 millió forint (személygépjármű), 5 millió forint (terepjáró), 10 millió forint (mikrobusz). A harmadik célterületen 25 millió forint, könyvtári szolgáltatással 30 millió forint. A negyedik célterületen legfeljebb 25 millió forint lehet az elnyert támogatás.
 • A 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet alapján 2013. november 5-étől újra igényelhető támogatás olyan új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét. A kérelmezési időszakban 4 millió euró – azaz közel 1,16 milliárd forint – áll rendelkezésre új borászai gépek beszerzéséhez. A támogatási igényeket a 2013. október 1-jén lezárt, hatályos borászati gépkatalógusban szereplő gépekre, technológiákra lehet benyújtani.