fbpx

A Big Data rendszerek és a mesterséges intelligencia szerepe az állattenyésztésben és a takarmányozásban

Írta: Agrárágazat-2023/10. lapszám cikke - 2023 október 15.

Ha 100 év múlva visszatekintenénk mindarra, ami most zajlik a világunkban, aligha lenne nagyobb jelentőségű, a fejlődésünket alapvetően befolyásoló újdonság, mint a Big Data, a nagy adattömeget kezelni és értékelni tudó rendszerek és a mesterséges intelligencia (MI, AI) hatása a mindennapjainkra.

Ez éppúgy érvényes a mi szakmánkban, a haszonállat-termelés és a –takarmányozás területén is. Ha valaki csak egy kicsit is elmerül ebben a témában, úgy világosan látja, hogy a digitális világ ajtaján éppen hogy csak beléptünk.

A logikán és a tapasztalaton alapuló gondolkodás mellett ma már elengedhetetlen a digitális gondolkodás is. Alapvető szükségletté vált, hogy bármilyen, nominálisan vagy logikai alapon kifejezhető információt képesnek kell lennünk digitális adatként is rögzíteni, annak érdekében, hogy az elemezhető legyen. Törekednünk kell arra, hogy minden mérhető, számolható adatot rögzítsünk (lehetőleg és elsősorban automatikusan, annak érdekében, hogy ne kössön le humán erőforrást, ezzel is csökkentve az esetleges hibás adatrögzítések számát), akkor is, ha egyelőre még nem tudjuk, hogy milyen haszna lesz az adott adatnak.

A rögzített adatok elemzésére az utóbbi években megjelent és egyre szélesebb körben elterjedő Big Data rendszerek alkalmasak, amelyek ugyan nem gondolkodnak helyettünk, de arra már alkalmasak, hogy minden lehetséges összefüggésben kimutassák a kapott alapadatok adatgörbéit, azaz, elvi síkon minden bevitt adat kifejezhető egy másik adattal, illetve az adatok tükrében, idősorosan, akár egymásra vetítve is.

billentyűzet

Fontos, hogy a Big Data rendszerek eredményes működtetésének alapvetően két fontos előfeltétele van:

1. a helyes adatok rendszeres rögzítése;

2. a rögzített adatok rendszeres és kimerítő elemzése.

Ha ebből bármelyik elmarad, a rendszer nem fogja kifejteni azt a támogató hatást, amire hivatott.

A mesterséges intelligencia egy újabb szintlépést jelent. Minden bizonnyal nem túlzó az a megállapítás, hogy a mesterséges intelligencia jelentősége talán csak a könyvnyomtatás vagy az internet megjelenésével említhető egy lapon.

Az állattenyésztésben alkalmazott MI-rendszerek általában magasszintű adatfeldolgozási és elemzési képességekkel rendelkeznek. Fontos, hogy az állattenyésztési szakemberek megbízzanak ezekben az eszközökben, és megfelelően tudjanak velük együtt dolgozni a legjobb eredmények eléréséhez.

A mesterséges intelligencia technológiák és módszerek segítenek optimalizálni és költséghatékonnyá tenni a termelést, folyamatosan figyelni, elősegíteni az állategészségügyi és az állatjóléti szabványok betartását és nem utolsósorban javítani a gazdasági eredményeket.

Néhány példa a mesterséges intelligencia szerepére az állattenyésztésben:

1. Adatkezelés és elemzés

Az állattenyésztésben rengeteg adat keletkezik az állatok egészségi állapotával, növekedésével és reprodukciójával kapcsolatban. A mesterséges intelligencia segít az adatok hatékony kezelésében és elemzésében, így könnyebbé válik a döntés-előkészítés és a döntéshozatal. A mesterséges intelligencia képes arra is, hogy „kikérjük a véleményét” bizonyos dolgokról, és értékeljük a válaszait. Az az alapfeltevés, ha képesek vagyunk egy problémát teljes mértékben analizálni olyan kérdések sorozatával, amire egy igen vagy egy nem válasz adható, akkor a mesterséges intelligencia képes arra, hogy akár „helyettünk” is döntést hozzon.

Ezért a jövőkutatásban elterjedt nézet, hogy nagy valószínűséggel az orvosi diagnosztika és az igazságszolgáltatás lehet az az első két terület, ahol a mesterséges intelligencia át fogja venni a humán erőforrás szerepét. Ezeken a területeken minden bizonnyal el lehet jutni az igen/nem válaszokkal a probléma teljes megismeréséig.

2. Prediktív analitika

A mesterséges intelligencia segíthet előre jelezni az állatok növekedési intenzitását, egészségi állapotát és termékenységét. Ez lehetővé teszi a tenyésztők számára, hogy időben beavatkozzanak, és megelőzzék az egészségügyi problémákat, vagy optimalizálják a takarmányozást.

3. Állatjólét és egészségügy

Az MI-rendszerek képesek folyamatosan megfigyelni az állatokat (24 órás gondozói felügyelet), és érzékelni az egészségi problémákat, például a lázat vagy a hasmenést. Ez lehetővé teszi a gyors beavatkozást, ha egy állat a betegség jeleit mutatja, ezzel is javítva az állatjólétet, és csökkentve az ebből származó veszteséget.

4. Takarmányozás és termelékenység növelése

Az MI segítségével optimalizálható a takarmányok receptkészítése, hogy az állatok a leginkább megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz jussanak. Emellett az MI segítségével a tenyésztők növelhetik az állatok termelékenységét (hús-, tej- és tojástejtermelést) és a termékminőséget.

5. Genomika és genetika

Az MI alkalmazható a genetikai adatok elemzésében és az állattenyésztési döntések támogatásában. A gének és genotípusok összehasonlításával lehetővé válik a kívánt tulajdonságokat hordozó egyedek kiválasztása a tenyésztésben. A genomszelekciós eljárások, bár rendkívül költségesek, már most is jelentős mértékben támaszkodnak a mesterséges intelligenciára és a Big Data rendszerekre.

6. Robotika

Az MI és a robotika kombinációjával olyan automatizált rendszereket lehet kifejleszteni, amelyek segítik az állatok takarmányozását, a tejtermelést vagy a tojásgyűjtést. Ez csökkenti a munkaerőigényt, és javíthatja a termelés hatékonyságát.

7. Kutatás-fejlesztés

A kutatás-fejlesztésben nagy előnye a mesterséges intelligenciának, hogy „tanácsot tud adni” arra is, hogy milyen irányba ne menjünk egy fejlesztési projekt esetében, mert az MI képes lehet arra, hogy a rossz eredménnyel kecsegtető alternatívákat is felmérje, és eszerint is értékelje.

A mesterséges intelligencia alkalmazásának számos előnye meg fog jelenni az állattenyésztésben és a kapcsolódó ágazatok termelési és kereskedelmi folyamataiban is. A termés-előrejelzések, az ehhez szervesen kapcsolódó logisztikai optimalizáció, a keresletkínálat változásainak a várható hatása a termékek árára szintén analizálható adattömeget jelent a mesterséges intelligencia számára, így hathatós segítséget adhat a döntésekhez.

Reményeink szerint jelentős szerepe lesz az erőforrások hatékony elosztásában és a pazarlás mértékének csökkentésében is, ezúton is hozzájárulva a fenntarthatóbb és a környezetet kevésbé megterhelő gazdasági működéshez.

További fontos megállapítás a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy az MI megismerése, megértése és elsajátítása nem opcionális a jövő agrárszakemberei számára. Ez nem olyan, mint a közösségi média, amelyből egyéni döntés alapján ki lehet maradni, úgy, hogy az ember nem veszti el az üzleti versenyképességét. Az a vállalkozás, személy, amely vagy aki ebből kimarad, és nem tesz ez irányba szellemi és tárgyi fejlesztést, az 5–10 éven belül jelentős hátrányba kerül a versenytársaival szemben.

Az MI alkalmas a saját és a munkatársaink teljesítményének a mérésére és analizálására is, amit kiemelt óvatossággal és körültekintéssel kell alkalmaznunk, különös figyelemmel az etikai normákra és a szenzitív adatok védelmére.

Összefoglalva, a mesterséges intelligencia használata nagy lehetőség és elképesztő intellektuális kihívás, ezért érdemes arra törekednünk, hogy ennek alkalmazása a gazdasági és a magánéletünknek egyaránt a javára váljon.

Fülöp Péter
kereskedelmi igazgató
UBM Feed Zrt.