Bezárás

„A fiatalok kezében a jövő!”

Írta: Kristóf Imre - 2023 január 21.

Ifjú agrárszakemberek fenntarthatósági kutatásait díjazták.

Kihirdették a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat nyerteseit. Olyan ifjú agrárszakemberek részesültek az elismerésben, akik a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a vegyszercsökkentés, a biodiverzitás megőrzésének új, innovatív lehetőségeit kutatják. A K&H 2015 óta díjazza és támogatja a hazai agrárképzésben résztvevő hallgatók tanulmányait, kutatásait.

Kihasználatlan lehetőségek az agráriumban

Magyarországon a mezőgazdasági termelés nem éri el azt a szintet, amit a lehetőségei biztosítanak. Évtizedes lemaradásban van az ágazat, mert a termelők többsége a termelékenyebb, korszerűbb eljárások helyett még mindig a régen megszokott technológiákat alkalmazza. A szakmai tudás soha nem látott mértékben felértékelődik az ilyen válságok sújtotta időszakokban, ezért a fiatalok innovatív kutatásait támogatnunk kell, hiszen az ő kezükben van a jövőnk – emelte ki megnyitó beszédében Tresó István, a K&H Üzleti ügyfelek divízió ügyvezető igazgatója.

Kihívásokkal teli évek

A mezőgazdasági és élelmiszeripari mikro-, kis- és középvállalkozásainak várakozásait mutató K&H agrárindex másfél éve, 2021 második negyedéve óta csökkenő trendet mutat, és jelenleg 7 ponton áll az elmúlt évek 20 pont körüli átlagértékéhez képest. A felmérés szerint a fő kihívást jelenleg az infláció, az energiaköltségek növekedése és a megfelelő munkaerő hiánya jelenti a cégek számára. Emellett a következő termelési ciklusra jelentősen megemelkednek a beszerzési árak, ezért az agrárium működőtőke-szükséglete intenzívebb. „Ebben a helyzetben nem lehet halogatni a szükséges beruházásokat, ugyanis csak a modern, innovatív eszközökkel tudnak hatékonyabban, fenntarthatóbban és a fogyasztói igényekhez igazodva termelni a cégek” – hangsúlyozta Demeter Zoltán, a K&H Agrár fejlesztési főosztályvezetője.

3000 milliárd Ft fejlesztésekre

A 2023-27-es európai uniós támogatási ciklus fejlesztési támogatásának nagy része már fenntarthatósági kritériumokhoz van kötve. „A közös agrárpolitika (KAP) egyik meghatározó eleme ugyanis a zöld fenntarthatóság elérése, ami magába foglalja a környezetvédelmet, illetve a tájkép és a biodiverzitás megőrzését, a vegyszerhasználat csökkentését és a környezetkímélő technológiák alkalmazását. Mindez egyértelműen mutatja az irányt, hogy az agrárium fejlesztéseinek a fenntartható fejlődést szolgáló megoldások felé kell mozdulnia. Ennek megvalósításában és alkalmazásában meghatározó szerepe van a fiatal, a fenntarthatóságra és innovációkra nyitott agrárszakembereknek” – emelte ki a szakértő.

44 pályamunkából a 8 legjobb

K&H a fenntartható agráriumért 2022 díjazottjai

PhD kategória nyertesei:

1. helyezett: Kiss Nikolett Éva, Debreceni Egyetem Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
Broiler csirke tartáshoz kapcsolódó környezeti terhelés értékelése körforgásos szemlélet alapján

2. helyezett: Török Evelin, Debreceni Egyetem Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
Kiesési kockázatok értékelése a hazai tejtermelő szarvasmarha állományokban

3. helyezett: Kaszás László, Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola
Csicsóka ökotípusok összehasonlító vizsgálata zöld biomassza hasznosítás céljából

Mesterképzés kategória nyertesei:

1. helyezett: Szabó Bence és Wágner Árpád, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
IMU alapú elmozdulásmérő eszköz fejlesztése és ennek alkalmazása talajáramlások vizsgálatában, diszkrételemes modellek kalibrációjához

2. helyezett: Kádár Tamás László, Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
A kocsánytalan tölgy kisfajok ökológiai elkülönítése és felhasználási lehetőségei a Jakab-hegy térségében

3. helyezett: Szám Dorottya, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus
Botrytis cinerea extracelluláris fehérjék hálózatának vizsgálata

Alapképzés kategória nyertesei:

Fesztóry Ottó, Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Kar
Napelemek és almaültetvény kombinálásának előnyei

  • Hock Péter, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet
    A klímaváltozás hatása a szőlő fenofázisaira kettős metszéssel elért késleltetés alapján

A 2022-es pályázat újdonsága, hogy a legeredményesebb hallgatókat jelölő intézmény is elismerésben részesül. A K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat intézményi különdíját a Debreceni Egyetem kapta.