fbpx

Nagy értéket tároló mezőgazdasági épületek védelme

Írta: Szerkesztőség - 2017 március 17.

Digitális (IP) kamerás megfigyelő rendszerek

A mezőgazdaságban nagyon nagy értékekkel dolgozunk terményben, állatállományban, gépekben. Ezeket az értékeket a telephelyi épületekben helyezzük el, és sok különböző jellegű veszélynek vannak kitéve. Ilyen például, amikor idegenek illetéktelen behatolással eltulajdonítanak terményt, állatot, üzemanyagot vagy más értéket. Megesik, hogy a saját dolgozók sem mindig erkölcsösek, egyes idénymunkások még annyira sem, s az is megeshet, hogy szervezetten követnek el lopásokat. A károk közé sorolandók az időjárás és más előre nem látható esemény által okozott veszteségek.

 

Mi a megoldás?

Olyan védelmi rendszer kiépítése, amely használható a mezőgazdaság üzemi körülményei között is, és specifikusan a problémáihoz igazodva képes megelőzni, megakadályozni vagy bizonyítani az ilyen eseményeket. Egy jól megtervezett, korszerű kamerás rendszer például egyaránt lehetővé teszi a gyors beavatkozást és a bizonyító erejű dokumentáció elkészítését is.

Koncepció váltás van folyamatban: a videótechnikában az elmúlt néhány évben nagy áttörés történt: szervesen az informatika részévé vált. Digitális képfeldolgozó rendszerű, IP-kamerák kerültek üzembe. Ezek képminősége és képfeldolgozási sebessége sokkal jobb, mint a hagyományos kameráké. A jelek továbbítása pedig digitálisan, informatikai keretek között történik. Ez a mezőgazdasági felhasználás szempontjából megkerülhetetlen. Lehetővé teszi a rádiós informatikai eszközökön történő jeltovábbítást, ami az épületek közötti kommunikációt biztosítja. Ez az IP világ előtt csak nagyon drágán és gyenge minőségben volt biztosítható. Ma a videórendszerek alapja az informatika.

Ma már a technika megengedi, hogy több biztonságtechnikai és egyéb elektronikai eszközt egy rendszerben kezeljünk. A rádiós jelátvitelnek köszönhetően nincs szükség vezetékekre, és sok esetben védelmi egységeinket akár napelemről is üzemeltethetjük, áthidalva ezzel a tápellátás hiányának problémáját.

Egy biztonságtechnikai rendszer tervezéséhez megfelelően képzett vagyonvédelmi szakemberekre van szükség, akik a védelem lépcsőit úgy állítják össze, hogy azok feladatuk teljes körű ellátása mellett maximálisan a felhasználó igényeihez igazodjanak!

Kamerás megfigyelő rendszerek jellemzői

Mindenki számára ismertek a kamerás rendszerek, és a biztonságtechnikai funkciójuk is: rögzítik az eseményeket, mely által azonosíthatók bizonyos személyek, objektumok. A kamerás megfigyelőrendszer az egyik legalapvetőbb biztonsági rendszer, megléte sok rosszindulatú betolakodót képes elriasztani. De bizonyára mindenki is sok olyan kameraképet látott már, amin nem hogy az elkövetőt, de még a ruházatát is nehéz felismerni. Az IP telepített rendszerek már egy magasabb képminőséget és komplex szolgáltatási színvonalat biztosítanak: átnézeti képek, személyfelismerés, rendszám-azonosítás, mozgáskövetés, vonalátlépés, otthagyott csomag detektálása, távoli elérés, megosztott képfeldolgozás.

Ezek a funkciók min elérhetők az IP videórendszerek használatával. Ezek a rendszerek ma már szorosan együttműködnek a számítástechnikával, így a kiszolgálószoftverek funkciója fokozatosan bővül, mi pedig akár okostelefonon is kezelhetjük a rendszert az interneten keresztül.

Integrációs lehetőségek az alábbiak.

Rendszámfelismerő rendszer

A rendszámfelismerő rendszerek vagy önmagukban, vagy a biztonságtechnikai rendszerekkel együtt képesek működni. Képesek rendszámokat felvenni a rendszerbe, illetve mi is megadhatunk rendszámokat az adatbázisnak, majd ezeket előre meghatározott utasítások alapján kezeli: időponthoz rendeli a be/ki hajtást, áthaladást; rendszerintegrációval képes más rendszerszoftverekkel együttműködni (pl. súlyméréssel összekötve megtudhatjuk, melyik rendszámú gépkocsi milyen rakománnyal érkezett vagy távozott); külső eszközöket (pl. sorompókat) vezérel, automatikusan engedélyezi vagy megtiltja az áthaladást.

A felhasználási terület tág határok között mozog: ha egy rendszámot regisztrált a rendszer, ahhoz gyakorlatilag bármilyen feladat hozzárendelhető vagy megtiltható. Egy ilyen beruházás szó szerint bezárja a kiskapukat minden olyan próbálkozás előtt, ami személy vagy tehergépkocsival kerül elkövetésre.

Mérlegházi rendszer

Az IP kamerák képére szoftveresen rá lehet tenni a mérlegek által mért adatokat, vagy akár a komplett mérleg jegyeket is. Ezáltal könnyebben lehet nyomon követni a teljes folyamatot; mérési adatokkal megerősített „videóklipet” lehet készíteni minden egyes mérésről. Ez kizárja a belső visszaélések, összejátszások lehetőségét is.

Beléptető rendszer

A beléptetőrendszer integrációja több céllal is történhet. Egyrészt tudni szeretnénk, hogy ki mikor érkezett vagy távozott az adott területről, illetéktelen behatolás kiszűrése miatt; a belépési adatokból tudni szeretnénk, hogy melyik dolgozó mikor kezdte és fejezte be a munkát (munkaidő-nyilvántartó rendszer), ezzel megkönnyítve a bérszámfejtést és a személyzeti osztály feladatát. Tudni szeretnénk azt is, mindenki elhagyta-e a területet egy adott időszakot követően, mert ha valaki a területen marad, veszélynek lehet kitéve.

Az IP-kamerarendszerek mind kameraoldalon, mind szoftveroldalon folyamatosan fejlődnek.  Annyi információ keletkezik, amely emberi erővel feldolgozhatatlan. Ezért kerülnek bele azok az automatizmusok, amelyet csak az informatika és az analitikai rendszerek segítségével lehet megvalósítani.

Kövesdi József
ügyvezető igazgató